Pianki PUR

unnamed (6)Izolacja pianką poliuretanową zastępuje tradycyjną izolację wełną mineralną oraz styropianem czy styrodurem. Stosowana jest przede wszystkim do izolowania dachów poddaszy, pował, garaży, kurników, pomieszczeń gospodarczych, jak również samochodów dostawczych. Pianka poliuretanowa ma szereg właściwości, dzięki którym coraz więcej odbiorców decyduje się na jej zastosowanie. Podczas rozpylania pianki rozpręża się ona, tworząc warstwę od kilku do kilkunastu centymetrów, pianka zastyga w ciągu kilkunastu sekund. Izolacja pianką pozwala na uzyskanie wysokich parametrów izolacji akustycznej, termicznej oraz wodnej. Pianka dodatkowo usztywnia izolowaną powierzchnię, a dzięki jej konsystencji dociera w trudno dostępne miejsca, przez co szczelnie izoluje.


Wyróżniamy dwa rodzaje pianki poliuretanowej: otwartokomórkową oraz zamkiętokomórkową.

Pianka otwartokomórkowa tzw. lekka jest dostępna w mniejszych gęstościach niż piana zamkniętokomórkowa. W tym przypadku współczynnik λ wynosi 0,034W/mK. Dodatkowym atutem są bardzo wysokie właściwości dźwiękoszczelne. Piana ta jest paroprzepuszczalna co wymusza zastosowanie folii paroizolacyjnej od wewnątrz budynku.

Pianka zamknięto komórkowa tzw. ciężka jest najefektywniejszym materiałem termoizolacyjnym i hydroizolacyjnym dostępnym na rynku, który charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła k ze wszystkich znanych materiałów izolacyjnych, który równy jest 0,024 [W/(m2K)].

Porównanie poszczególnych materiałów izolacyjnych prezentuje poniższy wykres

asd


Do zalet izolowania powierzchni pianką poliuretanową zaliczyć można m.in.:

 • doskonała izolacja akustyczna
 • doskonała izolacja termiczna
 • zapobiega przenikaniu wody i przeciwdziała zagrzybianiu i powstawaniu pleśni
 • posiada niską chłonność wody
 • szybkość zastosowania – wystyga w 15 sekund
 • pozwala na zachowanie doskonałej szczelności pomieszczeń
 • bezpieczna dla środowiska
 • dodatkowe usztywnienie konstrukcji dachu
 • lekka pianka otwartokomórkowa nie obciąża dachu
 •  nie powoduje zmian w powietrzu – nie pyli
 • pianka posiada bardzo niski współczynnik przenikania ciepła
 • 10cm pianki odpowiada 18cm wełny
 • skuteczna eliminacja wszystkich mostków termicznych
 • stosowana bezpośrednio na membranę dachową
 • dociera do trudnodostępnych miejsc
 • podnosi sprawność energetyczną budynków, dostrzeganą w comiesięcznych niższych kosztach ogrzewania
 • zapobiega przedostawaniu się insektów oraz gryzoni
Pianka PUR Wełna mineralna
Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  wynosi 0,033-0,039 z upływem lat jest taki sam. Współczynnik przewodnictwa ciepła wynosi 0,033-0,047[W/mK]  z upływem lat traci swoje właściwości.
Dzięki ponad 100 krotnemu rozrostowi, izolacja natryskowa wypełnia każdą lukę i zakamarek zapewniając 100% szczelności (brak mostków termicznych) i maksymalną efektywność izolacji. Ze względu na technologię montażu powstają liczne luki, tzw. mostki termiczne – powoduje to nieszczelność izolacji i jej obniżoną efektywność.
Szybka instalacja (do 300m2 dziennie), nie występują ograniczenia instalacyjne. Wykonanie izolacji wełną trwa od kilku do kilkunastu dni, mogą wystąpić ograniczenia instalacyjne w trudno dostępnych miejscach.
Izolacja wykonana metodą natryskową nie osiada i nie obwisa. Pracuje razem z konstrukcją domu. Pianka PUR nie kruszy się, nie kurzy się, nie utlenia i nie pozwala przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza budynku. Wełna osiada i obwisa z biegiem lat tworząc kolejne mostki termiczne. Wełna może się kurzyć  i wprowadzać zanieczyszczenia do wnętrza budynku.
Wzmacnia konstrukcje dachu. Nie wzmacnia konstrukcji dachu.
Przylega do każdej powierzchni, nie występują dodatkowe elementy przy montażu. Nie przylega bezpośrednio do powierzchni, do montażu trzeba używać dodatkowych elementów (gwoździe, sznurki, folia paroizolacyjna.
Nie występuje zjawisko infiltracji, czyli niekontrolowanego napływu i upływu powietrza przez przegrody budowlane. Występuje zjawisko infiltracji, czyli niekontrolowanego napływu i upływu powietrza przez przegrody budowlane. Zastosowanie materiałów włóknistych  typu wełna z góry skazuje na powstawanie problemów związanych z nieszczelnością przegród.
Nasiąkliwość praktycznie nie występuje. Przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie na okres 24 godzin wynosi średnio 3%. 
Paro-przepuszczalność zamknięto-komórkowej pianki poliuretanowej jest bardzo mała, współczynnik oporu dyfuzyjnego μ około 50-200 eliminuje konieczność stosowania bariery (folii) paroizolacyjnej.
Opór dyfuzyjny stawiany przez piankę, eliminuje ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej przy wystąpieniu temperatury punktu rosy, tak więc mamy zachowane parametry współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) niezależnie od wilgotności panującej w otoczeniu termoizolacji poliuretanowej.
Jedną z głównych wad wełny  jest jej nasiąkliwość, która występuje w znacznym stopniu, mimo impregnacji włókien substancjami zmniejszającymi higroskopijność. Poziom nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu wynosi (w zależności od rodzaju) od 0,65 do 1 kg/m2. Przy długotrwałym zanurzeniu 1-3 kg/m2.
Paro-przepuszczalność wełny mineralnej jest wysoka, współczynnik oporu dyfuzyjnego μ wynosi około 1,3-1,4 co w przypadku braku odpowiedniej bariery paroizolacyjnej między pomieszczeniami mieszkalnymi a połacią dachu, może prowadzić do zwiększonej kondensacji pary wodnej na włóknach wełny.
W efekcie obecności wody na włóknach, dochodzi do pogorszenia współczynnika przewodzenia ciepła. Zawilgocona wełna traci właściwości termoizolacyjne, więc nie spełnia swojego zadania nie ocieplając właściwie przegród zewnętrznych. Dodatkowo może być przyczyną zawilgocenia elementów konstrukcyjnych (np. murowanych, drewnianych), ich przemarzania i degradacji, a w konsekwencji rozwoju grzybów i pleśni.
Nie wywołuje uczulenia u ludzi i zwierząt, nie pyli. Poliuretan to substancja całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna, dlatego też materiał ten z powodzeniem używany jest w przemyśle spożywczym i może mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Może wywoływać uczulenie, pyli.
Trudnopalna – samogasnąca. Łatwopalna.